Flyveklubbens historie

Tilbage i fyrrene, dengang da svævefly var noget men selv byggede om vinteren i garagerne rundt omkring - og senere, når man skulle flyve med dem, regnede i sekunder i stedet for som i dag, timer - var der en lille gruppe af svæveflyvere i Havdrup. De fløj fra forskellige pladser i Køge og Roskilde området.

I midten af 60érne fik Havdrup klubben problemer med at finde flyveplads. Dette skete samtidig med at Svæveflyve gruppe 66 - som holdt til på en mark på østsiden af Fakse (Kissendrup) havde de samme vanskeligheder og i 1969 slog man klubberne sammen for at opnå samlet styrke og købte området som i dag danner rammen om Øst Sjællands Flyveklub, nemlig matriklen på Nymarksvej 30 i Rønnede.

Herfra tog det fart og som første stadsfæstning af den nye klub, udmærkede man sig ved at bygge Danmarks største svæveflyve hangar. En titel der holdt i mange år, men som nu er afløst flere steder rundt om i landet.

I de første år, fløj klubben med træfly. Det var typer som Bergfalke og Ka6 og Ka8. I 70´erne gik man ind i glasfiber alderen og investerede i typer som Astir CS og Astir 77. Op igennem 70érne var disse fly moderne og eftertragtede.

I 80érne besluttede man at investere i et nye skolefly - dette skulle være af glasfiber. Man købte det fly som i dag stadig er det bedste valg til skoleflyvning, nemlig ASK21. Dette viste sig at være den helt rigtige platform for klubbens flyveskole. Sideløbende investerede man i glasfiber konkurrence fly - en LS4a, som stadig er i klubbens eje og stadig eftertragtes af piloterne pga. dens behagelige måde at flyve på.

I slutningen af 80érne fik 2 sæder konkurrence inden for svæveflyning en opblomstring. Der kom flytyper som kunne måle sig med de 1-sædede. Flyveklubben investerede i sådan en - en Janus C, som på det tidspunkt var noget at det mest avancerede man kunne købe. Senere blev den afløst af en nyere type - en Duo Discus - som stadig er i klubbens eje.

Sideløbende med flyudskiftningerne byggede klubben i 90érne de værksteder vi kender i dag.

I dag - anno 2017 - er det nu det gamle oprindelige klubhus, der er ved at skulle udskiftes. Dette projekt arbejdes der på lige nu.