Øst-Sjællands
Flyveklub
INDMELDELSE

Det glæder os du er interesseret i at blive medlem i Flyveklubben. 

Indmeldelsen foregår elektronisk på denne side. Følg de 3 punkter:

1 - Betingelser

Klik her for at læse vedtægterne

Med indmeldelsen accepterer du:

  • At overholde klubbens vedtægter
  • At tilmelde Øst-Sjællands Flyveklub til BetalingsService, således at betaling af kontingent foregår automatisk
  • At deltage i frivilligt arbejde f.eks. Drift af startsted, Spilkørsel og vintervedligehold (2-3 dage i løbet af vinteren) og arbejdsdage i klubben (1-2 dage i løbet af sæsonen)
  • At al flyvning og arbejde i klubben sker for eget ansvar og at jeg ikke kan kræve erstatning fra klubbens for skader på min person eller mine ting, udover hvad der måtte være dækket af klubbens forsikringer.
2 - Indmeldelse

Når du har besluttet at blive medlem i Flyveklubben så følger du dette link og udfylder indmeldelsesblanketten på Foreningsadministration – som er vores fælles medlemsdatabase under Dansk Svæveflyve Union.

Under medlemstype vælger du “DSVU-medlem inkl. DKA og NG”

3 - Betaling af kontingent

Indenfor for få dage modtager du en velkomst-hilsen fra Flyveklubben.

Du får også tilsendt en faktura på kontingent for den første måned og et depositum på 1500 kr.

Depositummet får du tilbage igen hvis du en dag ikke længere vil være med i flyveklubben – dog evt. modregnet evt. gæld til klubben.

 

I begyndelsen af den efterfølgende måned modtager du en opkrævning på næste måneds kontingent, som du bedes tilmelde til betalingsservice.

Husk at du skal altid betale regninger manuelt indtil regningen fremgår af din betalingsoversigt på Betalingsservice.

 
small_c_popup.png

Hvad kan vi hjælpe med?