2015 - Kontingent - Takster - Indskud

Hvad koster det at svæveflyve?
Svæveflyvning i Danmark er meget billigere, end man skulle tro.

Klubbens kontingentsystem baserer sig på at man tilmelder sig den gruppe, som man gerne vil høre hjemme i. Fordelen er, at der ikke er en øvre grænse for det antal timer man vil flyve.

Som pilotelev har man flere muligheder, som afhænger af hvor aktiv man er. Vi anbefaler at nye medlemmer, der ønsker at gennemgå en pilotuddannelse kontakter en fra klubben, som kan vejlede om hvilken ordning der vil være mest fordelagtig.

For kr. 650 om måneden kan man flyve alt det man ønsker i alle klubbens fly. Anvender man motor skal der desuden afregnes tachotid.

Når dette sættes i relation til, at et nyt ensædet skolefly koster ca. kr. 450.000,- og et tosædet ca. kr. 750.000.- er det billigt at svæveflyve.

Det er billigt at svæveflyve fordi klubben drives på frivillig basis. Svæveflyveinstruktørerne og alt andet arbejde i klubben er ulønnet, og klubmedlemmerne deles om at løse de enkelte arbejdsopgaver.

Vinterhalvåret bruges til at vedligeholde både det flyvende og det kørende materiel, så svæveflyvning er en sport, hvor man er i aktivitet hele året rundt. Og man kan stifte bekendtskab med mange forskellige slags håndværk i klubben. Har du fået lyst til at vide mere om svæveflyvning, eller måske prøve en tur i et svævefly, er du velkommen til at kontakte os eller du kan også blot møde op på flyvepladsen en lørdag eller en søndag og få en snak med os.

Uddannelse
Den praktiske uddannelse strækker sig over ca. 2 flyvesæsoner. Skolingen foregår først på 2-sædet skolefly og efter soloflyvning (en meget stor dag) dernæst på 1-sædet træningsfly.

Den teoretiske uddannelse foregår på et ca. 3 måneders aftenkursus i vinterhalvåret.

Ud over dette undervises også til nationalt VHF-radiobevis som kræves, for at man må benytte radioerne i flyene. 

Helbredskrav
Inden soloflyvning skal man gennemgå en helbredsundersøgelse hos en “flyve-læge”. Prisen for det er ca. kr. 1.600,-  som betales direkte til undersøgende læge.

De fleste klarer nemt denne prøve. Briller er normalt ingen hindring, dog kan visse synsbegrænsninger give problemer. Farveblindhed er heller ingen hindring. Ud over dette skal man inden soloflyvning til en mindre teoretisk prøve, hvis ikke normalt teoripensum er bestået inden.

Certifikat
Både den praktiske og den teoretiske uddannelse afsluttes med en prøve, som når begge er bestået, fører til udstedelse af et “S-certifikat”. Gebyret til Trafikstyrelsen for udstedelse er for tiden kr. 1.435,-, og fornyelses gebyret er for tiden på kr. 200,- årligt. Ret til ændringer forbeholdes.