Nyt klubhus

I perioden 2019 - 2021 har ØSF bygget et nyt klubhus på i alt 400 etage m2. Langt det meste er bygget af klubbens medlemmer på frivillig basis. 

Sponsorer

Mange lokale leverandører har velvilligt støttet byggeriet.

 

Faxe Kommune, har stillet en garanti som har givet adgang til en fordelagtig finansiering hos Kommune Kredit, og har også ydet
et flot tilskud til vores varmeanlæg.

Lokale og anlægs fonden har støttet byggeriet med 200.000 DKK

Køkkenfaciliteterne i det nye klubhus er støttet af LAG-fonden.